Naslovna

PROJEKT
“RUKA PODRŠKE”

Obrazovanje i stručno osposobljavanje
Zapošljavanje žena u svrhu pružanja skrbi
Pomoć i podrška krajnjim korisnicima
Koordinacija rada njegovateljica
Upravljanje projektom i administracija
Promidžba i vidljivost projekta

CILJ PROJEKTA

Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području grada Koprivnice i prigradskih naselja u svrhu podrške i potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

CILJANA SKUPINA

30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Saznajte više

KRAJNJI KORISNICI

  • starije i nemoćne osobe
  • osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, osobe koje boluju od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija, osobe kojima je trajno narušeno zdravstveno stanje)
  • osobe ovisne o tuđoj pomoći, kojima pravo na pomoć u kući nije priznato po drugoj osnovi.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA:

Grad Koprivnica i prigradska naselja: Herešin, Starigrad, Draganovec, Jagnjedovac, Kunovec Breg, Štaglinec, Reka i Bakovčica.

Saznajte više

OČEKIVANI REZULTATI

FAZA I.

Povećana zapošljivost teže zapošljivih žena na području grada Koprivnice i povećanje doprinosa njihovom boljem položaju na tržištu rada

Poboljšana kvaliteta života starijih osoba i njihova socijalna uključenost

Osigurano zapošljavanje 30 žena te skrb i podrška za 120 krajnjih korisnika, za razdoblje od 24 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE

30.05.2018. – 30.11.2020.

VRIJEDNOST PROJEKTA

4.978 646,00kn bespovratnih sredstava

TRAJANJE PROJEKTA

30 mjeseci

FAZA II.

Povećana zapošljivost teže zapošljivih žena na području grada Koprivnice i povećanje doprinosa njihovom boljem položaju na tržištu rada.

Poboljšana kvaliteta života starijih osoba i njihova socijalna uključenost.

Osigurano zapošljavanje 30 žena te skrb i podrška za 180 krajnjih korisnika, za razdoblje od 12 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE

07.01.2021 – 07.01.2022.

VRIJEDNOST PROJEKTA

2.621 600,00kn bespovratnih sredstava

TRAJANJE PROJEKTA

12 mjeseci

FAZA III.

Unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, u svrhu ublažavanja rizika od siromaštva i poboljšanja položaja na tržištu rada

Unaprjeđenje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba u njihovom vlastitom domu, u svrhu sprečavanja nepotrebne institucionalizacije

RAZDOBLJE PROVEDBE

od 1.01.2023. – 1.09.2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA

1.482.740,00kn/ 196.793,42€ bespovratnih sredstava

TRAJANJE PROJEKTA

8 mjeseci

PARTNERI

PROJEKT “RUKA PODRŠKE”

Odobren u sklopu Poziva „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Nositelj: Klub za starije osobe “Mariška” , te Facebook stranica: Klub za starije osobe “Mariška”