Menu Close
Ruka Podrške Koprivnica project icon

PROJEKT “RUKA PODRŠKE”

OČEKIVANI REZULTATI:

FAZA I.

  • Povećana zapošljivost teže zapošljivih žena na području grada Koprivnice i povećanje doprinosa njihovom boljem položaju na tržištu rada
  • Poboljšana kvaliteta života starijih osoba i njihova socijalna uključenost
  • Osigurano zapošljavanje 30 žena te skrb i podrška za 120 krajnjih korisnika, za razdoblje od 24 mjeseci

 

FAZA II.

  • Povećana zapošljivost teže zapošljivih žena na području grada Koprivnice i povećanje doprinosa njihovom boljem položaju na tržištu rada
  • Poboljšana kvaliteta života starijih osoba i njihova socijalna uključenost
  • Osigurano zapošljavanje 30 žena te skrb i podrška za 180 krajnjih korisnika, za razdoblje od 12 mjeseci

VRIJEDNOST PROJEKTA
FAZA I.:

HRK bespovratnih sredstava

TRAJANJE PROJEKTA:

mjeseci

VRIJEDNOST PROJEKTA
FAZA II.:

HRK bespovratnih sredstava

TRAJANJE PROJEKTA:

mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE FAZA I:

 od 30.05.2018. do 30.11.2020.

RAZDOBLJE PROVEDBE FAZA II:

 od 07.01.2021 do 07.01.2022.

Ruka Podrške Koprivnica target

CILJ PROJEKTA:

Unaprijediti mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području grada Koprivnice i prigradskih naselja u svrhu podrške i potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

CILJANA SKUPINA:

30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a

KRAJNJI KORISNICI:

  • starije i nemoćne osobe
  • osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, osobe koje boluju od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija, osobe kojima je trajno narušeno zdravstveno stanje)
  • osobe ovisne o tuđoj pomoći, kojima pravo na pomoć u kući nije priznato po drugoj osnovi.

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA:

Grad Koprivnica i prigradska naselja: Herešin, Starigrad, Draganovec, Jagnjedovac, Kunovec Breg, Štaglinec, Reka i Bakovčica.

Ruka Podrške Koprivnica users-group